Računovodske storitve za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in društva
Računovodske storitve za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in društva
Na prvo stranPošljite elektronsko sporočilo

STORITVE

Opravljamo računovodske storitve za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva, zavode in sicer:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig - glavna knjiga, dnevnik glavne knjige,
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov,
 • vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije,
 • saldakonti - spremljanje terjatev in obveznosti,
 • obračun plač, prispevkov, regresov, avtorskih honorarjev, potnih stroškov, dohodnine,
 • obračun DDV,
 • obračun zamudnih obresti,
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov,
 • izdelava mesečnih, polletnih obračunov,
 • sestavljanje davčne bilance,
 • priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije,
 • pomoč pri planiranju denarnih tokov,
 • svetovanje na področju davkov, poslovanja, administracije...,
 • informacije o novih predpisih,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
 • sestavljanje statistike finančnih računov.

Storitve opravljamo s pomočjo spletnega programa za vodenje poslovnih knjig e-računi, kar predstavlja idealno rešitev za vsakega podjetnika, saj je program dostopen s katerekoli lokacije, ki ima zagotovljen dostop do interneta.

Če pa bi potrebovali informacijo, storitev ali nasvet, ki ni v obsegu naših storitev, vam bomo poiskali strokovnjaka, ki bo ustrezno rešil zadevo.

VREDNOTENJE RAČUNOVODSKIH STORITEV

Računovodske storitve se vrednotijo po naslednjih elementih:

 • odgovornost za opravilo oziroma celotno storitev in stopnjo strokovne zahtevnosti,
 • posebna strokovna znanja izven računovodske stroke,
 • specialistična znanja,
 • čas, ki je potreben za opravilo,
 • količina opravljenih opravil.

Po elementih porabljenega časa se vrednotijo predvsem naslednja opravila:

 • urejevanje knjigovodskih listin,
 • svetovanje.

Glede na cene, ki veljajo na podlagi računovodske tarife nudimo svojim strankam tudi popust glede na količino obdelanih podatkov.

Na vrh straniNatisni stran
Vse pravice pridržane © AOP 090 d.o.o. | Izdelava spletnih strani: Kreativne ideje